Zenei könyvtári szervezetek Magyarországon

A zenei könyvtárügyet Magyarországon két szervezet képviseli. Mindkét szervezet megalakításában fontos szerepet játszott dr. Pethes Iván, aki nemzetközi tapasztalatait felhasználva 1970-ben az MKE keretein belül létrehozta az első szakmai szervezetet: a Zenei Szekciót. Szorgalmazta továbbá, hogy könyvtáraink lépjenek be a zenei könyvtárak nemzetközi szervezetébe. 1971-től az Országos Könyvtárügyi Tanács biztosított keretet az AIBM Magyar Nemzeti Bizottság munkájához.
A történetileg kialakult két szervezet tevékenysége szoros kapcsolatban áll egymással. Az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete a hazai szakmai érdekképviseletet tekinti fő feladatának, tagjai a zenei könyvtárosok. Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport célja, hogy elősegítse Magyarország részvételét a nemzetközi zenei információszolgáltatás rendszerében, tagjai főként intézmények.Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete


Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége
Magyar Nemzeti Csoport