ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

Zenei könyvtáros továbbképző tanfolyam indul

A zenei könyvtárosok képzésének és továbbképzésének biztosítása az AIBM Magyar Nemzeti Csoport és az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete tevékenységének az egyik legfontosabb része, ezért szinte folyamatosan foglalkozott, foglalkozik a kérdéssel mindkét szervezet. Az MKE Zenei Szekciója kezdeményezője, szellemi megteremtője és a lebonyolítás aktív résztvevője volt a 70-es évektől több vidéki és budapesti zenei könyvtáros továbbképző tanfolyamnak. Két átfogó, a zenei és a könyvtári területre egyaránt kiterjedő kurzusnak az OSZK KMK adott helyet: 1972-73-ban egy 300 órás, 1978-79-ben pedig egy 270 órás tanfolyam mindösszesen 75 főnek adott végbizonyítványt a zenei könyvtárosi továbbképző tanfolyam elvégzéséről. Az ELTE-én 1985-ben indított posztgraduális zenei könyvtáros képzés megszervezése is a szekció vezetőinek érdeme volt. 1994-ben a Fővárosi Pedagógiai Intézetben indult egy 200 órás, a zeneiskolai könyvtárakban dolgozó diplomás zenetanároknak szánt felsőfokú könyvtárosi végzettséget nyújtó tanfolyam. A következő évtizedben az újjáalakult AIBM Magyar Nemzeti Csoport révén részt vettünk egy a zenei könyvtárosok képzésével foglalkozó nemzetközi felmérésbe, melynek kiértékelésére 2008-ban Nápolyban került sor. Az értekezlet magasan a legjobbnak ítélte az AIBM angol és ír nemzeti tagozat képzési programját ezért felvettük velük a kapcsolatot és 2010-ben angol - magyar szemináriumot szerveztünk a témában, amelyről Fehér Miklós írt összefoglaló cikket.

Általánosan megfogalmazott célunk kettős, egyfelől szeretnénk elérni azt, hogy a zenei gyűjtemények, zenei könyvtárak munkatársai megfelelően tudjanak reagálni a kor kihívásaira, az új feladatokra, tudjanak új szerepet vállalni, másfelől pedig biztos alapot teremtsünk a speciális tudást, szakmai kompetenciát igénylő munkához, hogy országszerte megfelelő színvonalú legyen könyvtáraink zenei szolgáltatása. A hazai képzési és továbbképzési lehetőségek, valamint az igények feltérképezése után, Gócza Julianna vezetésével, Gulyásné Somogyi Klára és Haszonné Kiss Katalin aktív közreműködésével ad hoc Képzési Bizottság alakult. A bizottság Zenei könyvtári ismeretek címmel, 120 órás továbbképzési programot dolgozott ki, melynek 1. modulja 2011-ben megkapta az indítási engedélyt. Tanfolyami tervünkkel a zenei könyvtárosok utánpótlását szeretnénk biztosítani közép- és felső szinten, valamint szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a könyvtáraknak, amelyekben a kollégák zenei képzettség nélkül kényszerülnek zenéhez kapcsolódó kérdésekben felvilágosítást adni.

120 órás képzési tematikánk flexibilis felépítésű: két 60 órás részre oszlik, az első rész pedig további két 30 órás modulból áll. Ezzel a rendszerrel próbálunk megfelelő módon reagálni a zenei gyűjteményekben fennálló jelen helyzet adta kihívásokra. Tapasztalataink szerint a zenei könyvtárakban, médiatárakban dolgozó munkatársak képzettség szempontjából két nagy csoportra oszthatók: zenei képzettséggel rendelkezik, de nem könyvtáros; könyvtárosi végzettsége van, de nincs elegendő zenei ismerete.

Az első két modul a zenei és a zenei könyvtári alapismeretek elsajátíttatására törekszik, középfokú szakirányú végzettség az alapkövetelmény. A modulok egymástól függetlenül, igény szerint választhatók. El lehet végezni mind a két modult, vagy választani azokat külön-külön is. Tudjuk, hogy igencsak szükség van a zenei műveltség megerősítésére, ezért azt gondoljuk, hogy a 2. modul hasznos lehet a tájékoztató és a feldolgozó munkában dolgozók számára is. A 3. modul (60 óra) a zenei könyvtári munka specialistáinak szól: a zenei dokumentumokat feldolgozóknak, és a szaktájékoztatóknak. A követelmény szakirányú felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és minimum 3 éves könyvtári gyakorlat. Ide leginkább a nagyobb könyvtárak, zenei gyűjtemények munkatársait várjuk.

A Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság az első 30 órás modul indítását engedélyezte Zenei könyvtári alapismeretek címmel. A modul alapítója az AIBM Magyar Nemzeti Csoport, indítója a Könyvtári Intézet.

Az első 30 órás tanfolyam szerepel a Könyvtári Intézet 2012. évi továbbképzési tervében. A tanfolyam időpontja: 2012. május 24 - 25, és május 31 - június 1. A tanfolyam leírása, a jelentkezési lap a linken található.

Budapest, 2012. március 12. GJ


Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete