ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

Tanfolyami időpontok 2013

Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek (PLB-1634) elnevezésű akkreditált továbbképzési programra.

A tanfolyam időpontja: 2013. március 28-29., április 4-5.
Jelentkezési határidő: 2013. március 14.

Részvételi díj: 30.000,- Ft

A tanfolyam 30 órás, 2x2 napos.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.

A tanfolyam oktatói: Bándoli Katalin, Gócza Gyuláné, Gulyásné Somogyi Klára, Haszonné Kiss Katalin, Kenyéri Katalin, Zsoldos Marianna

Kérjük, a tanfolyam leírásánál található "Jelentkezési lap" feliratú linkre kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a letölthető pdf formátumú jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva, aláírva postai úton juttassa el a Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület)

További információ: Gaálné Kalydy Dóra; tel: 224-3876; e-mail: gaaldoszk.hu

A tanfolyam leírása

A képzés célja az, hogy a zenei dokumentumokkal dolgozó munkatársak elsajátítsák a zenei terület sajátosságaiból adódó speciális könyvtári ismereteket. A program megismertet a zenei könyvtárak történetével, szerepével, szolgáltatásaival, szervezeteivel; bemutatja a legfontosabb hazai gyűjteményeket, és ráirányítja a figyelmet a nemzetközi zenei adatbázisokra. Nagy hangsúlyt fektet a speciális zenei dokumentumok típusainak bemutatására, összefoglalja a gyűjteményépítés és kezelés sajátos követelményeit, lehetőségeit és módjait. Megismertet a zenei könyvtár szolgáltatásaihoz kapcsolódó marketing tevékenységgel és a rendezvényszervezés alapjaival. Bemutatja, milyen új lehetőségeket kínál az internet és a digitalizálás a zenei könyvárak számára. Végül körvonalazza a szolgáltatások jogi kereteit. A tanfolyam során a résztvevők alapvető jártasságot szereznek a zenei könyvtári munkafolyamatokban.

Zenei könyvtári ismeretek II. Zenei alapismeretek
(PLB-2175) 30 órás akkreditált továbbképzési program

A tanfolyam időpontja: 2013. szeptember 17-20.
Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 3.

Részvételi díj: 30.000,- Ft

A tanfolyam 30 órás, 1x4 napos.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.

A tanfolyam oktatói: Gombos László, Sebő Ferenc, Székely András, Victor Máté

Kérjük, a tanfolyam leírásánál található „Jelentkezési lap” feliratú linkre kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a letölthető pdf formátumú jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva, aláírva postai úton juttassa el a Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület)

További információ: Gaálné Kalydy Dóra; tel: 224-3876; e-mail:gaald@oszk.hu

A tanfolyam leírása

A program célja, hogy összefoglalja a könyvtári munka során szükséges zenei alapismereteket. A zeneelméleti és zenetörténeti órákon sok gyakorlati példa (kottaolvasás, zenehallgatás multimédiás eszközök) segítségével a résztvevők az általános zenei-könyvtári műveltség alapkompetenciáinak birtokába juthatnak. A képzés során jártasságot szereznek a zenei műfajokban, korszakokban, irányzatokban, így a zenei könyvtári munka valamennyi területén képesek lesznek magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtani. A program a Zenei könyvtári ismeretek elnevezésű továbbképzés 2. modulja.

A képzés célcsoportja: azok a könyvtári, egyéb közgyűjteményi és közművelődési szakemberek, akik zenei dokumentumokat is gyűjtő intézményekben dolgoznak; akik nem rendelkeznek zenei szaktudással, de szükségesnek tartják, hogy eligazodjanak a zenei terminológiában és a zeneirodalomban, ezzel is emelve intézményük zenei szolgáltatásainak színvonalát; akik hiányos zenei ismereteik kiegészítésére törekszenek annak érdekében, hogy rendszerben láthassák ezt a területet.


Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete