ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

AIBM Magyar Nemzeti Csoport
kronológia

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport - rövid nevén: AIBM Magyar Nemzeti Csoport - országos hatókörű közhasznú egyesület, amelyet 2005. november 21-én vett nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság.
Előzmények: 1973-ban a kulturális minisztérium felügyelete alatt létrejött az AIBM Magyar Nemzeti Csoport, amelynek tagjai folyóirat előfizetésként fizették a nemzetközi szervezeti tagdíjat. A rendszerváltás után meg kellett teremteni a szervezet működésének új kereteit.
A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoportja a magyarországi zenei könyvtárak, dokumentációs központok, archívumok és magánszemélyek olyan szervezete, amely munkájával, magatartásával a zenei kulturális örökség megóvását, fejlesztését, valamint a zenei gyűjteményekkel kapcsolatos gyakorlati és elméleti tevékenységet valamint a kutatást, szakmai továbbképzést kívánja szolgálni.

Az alapszabály szerint az egyesület célja, hogy

  • részt vegyen a hazai zenei könyvtárpolitika alakításában;
  • képviselje a magyar zenei gyűjtemények szakmai érdekeit;
  • gyarapítsa tagjai szakmai ismereteit, foglaljon állást és vegyen részt zenei könyvtárosok, gyűjteménygondozók képzésében és továbbképzésében;
  • támogassa és előmozdítsa a zenei könyvtártudományi és dokumentációs központok nemzetközi együttműködését a tudományos kutatások segítésével és a tudományos eredmények cseréjével;
  • közvetítse a külföldi eredményeket és szorgalmazza a felhasználható tapasztalatok alkalmazását;
  • részt vegyen a területén folyó nemzetközi kutatásokban, programokban;
  • előmozdítsa és ápolja az együttműködést külföldi szervezetekkel, különös tekintettel az Európai Unió tagországainak zenei gyűjteményeire;
  • segítse és biztosítsa Magyarország részvételét az AIBM nemzetközi együttműködést szorgalmazó és igénylő programjaiban.

RENDEZVÉNYEK - ÖSSZEJÖVETELEK

2005. április 11. „Alakuló közgyűlés”. Az alapszabály elfogadása, tisztségviselők megválasztása (Gócza Julianna elnök, Szepesi Zsuzsanna titkár, Gádor Ágnes kincstárnok). Döntés: felvételünket kérjük a társadalmi szervezetek nyilvántartásába.
Helyszín: FSzEK Zenei Gyűjtemény

2006
2006. április 12. Beszámoló az IAML Varsói konferenciájáról: Gócza Julianna. A magyar "R" projektek helyzete, tennivalók: Szepesi Zsuzsanna, Gádor Ágnes, Gócza Julianna.
Helyszín: MTA Zenetudományi Intézet

2006. november 30. Gócza Julianna: Beszámoló helyett, hírek a nemzetközi szervezetből. Részvételünk a nemzetközi munkákban:RILM Magyar Bizottsága, RISM magyarországi helyzete.
Helyszín: FSZEK Zenei Gyűjtemény (Budapest VIII. Ötpacsirta u. 4.).

2007
2007.május 2. Közgyűlés. A 2006. év szakmai (Gócza Julianna) és pénzügyi (Gádor Ágnes) tevékenységének értékelése, a közhasznúsági jelentés elfogadása. Tervek, gondok zenei könyvtárainkban. A beszélgetést Gócza Julianna vezeti.
Helyszín: MTA Zenetudomány Intézet Könyvtára

2007. november 13.
Gócza Julianna:Ausztráliai beszámoló. Az AIBM konferencia hírei, választások eredménye.
Helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) Könyvtára

2007. december 10. Nemzetközi trendek és hangsúlyok a zenei könyvtári munkában. Előadó: Gócza Julianna. Együttműködési megállapodás az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével.
Helyszín: LFZE Zenetörténeti Kutató Könyvtára

2008
2008. február 20. Közgyűlés. Éves beszámolók: Gócza Julianna, Gádor Ágnes. A közgyűlés hivatalos programja mellett fontos napirendi pont volt a konzorcium felállítása a RILM és Grove Music online adatbázisok közös előfizetése céljából. Vendég: Szántó Péter.
Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Zenei Gyűjteménye (Budapest, VIII. kerület, Ötpacsirta u. 4).

2008. szeptember 17. Beszámoló az AIBM Nápolyban rendezett konferenciájáról, és az AIBM konferencia hírei, fontos honlapok bemutatása: Gócza Julianna.
12.00 órakor az OIK (és különösen a Zeneműtár) megtekintése.
Helyszín: Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) Zeneműtára (Budapest, V. kerület, Molnár u. 11).

2008. december 9. Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport és az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezeteelső közös rendezvénye.Gócza Julianna, az AIBM Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke: A szerzői jogok helyzete a zenei könyvtárakban :Az AIBM Copyright munkacsoportja által készített felmérés ismertetése.
Helyszín: OIK

2008. dec. 12. 35 éves az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Zeneműtára. A jubileumi rendezvény Szekszárdon. A Magyar Nemzeti Csoport elnöke, Gócza Julianna két témában is tartott előadást.
Helyszín: Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd

2009
2009. február 23. Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport és az MKE Zenei Könyvtáros Szervezete közös szakmai napja.
Téma:A zenei dokumentumok tárgyi feltárása az OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ segítségével.
A KÖZTAURUSZ - általános bevezető: Fejős László.
A zenei tezaurusz munkálatairól:Gócza Julianna, Kelemen Éva.
Tezaurusz a FSzEK Zenei Gyűjteményében: Csopaki Orsolya.
Tezaurusz az OSZK Zeneműtárában: Illyés Boglárka.
Helyszín: OSZK Zeneműtár.

2009. április 15. Éves közgyűlés, beszámolók: Gócza Julianna, Gádor Ágnes.Vezetőségválasztás: a tagság egyhangúlag ismét megválasztottaGócza Juliannát elnöknek, Szepesi Zsuzsannát titkárnak és Gádor Ágnest kincstárnoknak.
Helyszín: LFZE Könyvtára

2009. szeptember 30. Beszámolóját az angol-magyar együttműködés eddigi tapasztalatairól:Gócza Julianna és Zsoldos Marianna. Gócza J. és Szepesi Zsuzsanna beszámol az Amsterdamban megrendezett AIBM kongresszusról és a RILM ügyben tett lépésekről.
Helyszín: LFZE Könyvtára

2009. október 27. Az angol zenei könyvtárosképzés rendszere, tanulmányúti beszámoló:Gócza Julianna, Zsoldos Marianna. Tájékoztató az AIBM éves, amszterdami konferenciájáról: Gócza Julianna, Szepesi Zsuzsanna. Tehetség gondozás a FSzEK Zenei Gyűjteményében:Bándoli Katalin
AIBM Magyar Nemzeti Csoport és MKE Zenei Könyvtárosok Szervezet közös programja.
Helyszín: FSzEK Zenei Gyűjtemény

2010
2010. április 7. Éves közgyűlés. Gócza Julianna szakmai beszámolóját és Gádor Ágnes, pénzügyi beszámolóját elfogadta a közgyűlés. További témák:szakmai tervek és költségvetés, pályázatok, valamint a közelgő AIBM választások és a moszkvai AIBM konferencián való részvétel.
Helyszín: a LFZE Zenetörténeti Kutatókönyvtárában (1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.)

2010. május 5. Angol magyar együttműködés keretében delegáció érkezik azIAML(UK &Irl)Branch-ből:Liz Hart, ImmediatePastPresident, Ruth Hellen, former IAML Vice-Presiden, FrancesMetcalfe, Courses& Education Committee. Konzultáció és közös vacsora, házigazda: Szepesi Zsuzsanna.

2010. május 6. A zenei könyvtárosok képzési lehetőségei. Angol magyar szeminárium
Rendező: AIBM Magyar Nemzeti Csoport,
Társrendezők: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete
Moderátor: Gócza Julianna elnök, AIBM Magyar Nemzeti Csoport
Program
Zenei könyvtári képzés Magyarországon. Múlt, jelen és a lehetőségek. Gulyásné Somogyi Klára elnök, MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete.
A zenei könyvtáros képzés lehetőségei az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Dr. Tóvári Judit CSC főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézet, Eger
Exmusicis: Pajor Enikő - Zenei könyvtáros képzési tapasztalataim Magyar- és Franciaországban. Dr. Pajor Enikő PhD főiskolai tanár, SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Könyvtár-és Múzeumpedagógiai Szakcsoport, Szeged
Cources and Education forlibrarystaffwhoworkwithmusic: a UK perspective. FrancesMetcalfe, KentLibraries, IAML(UK and Ireland) Couses and Education Committee
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Zenei gyűjtemény, Eger

2010. május 7. Angol vendégek látogatása az OSZK-ban. Mikusi Balázs ismertette a Zeneműtár tevékenységétés mutatott néhányat a könyvtár értékes kézirataiból.

2010. május 8. Látogatás a FSZEK Központi Könyvtárába és a Zenei Gyűjteménybe. Az angol delegáció számára a vezetést Dienes Éva és Haszonné Kiss Katalin tartotta.

2010. augusztus 30. AIBM ülés az OSZK Zeneműtárában.
Napirenden: 1/Beszámoló az angol-magyar együttműködésről: Gócza Julianna, Zsoldos Marianna. 2/A zenei könyvtárosok képzése. Tervek: Gócza Julianna. 3/Beszámoló az AIBM Moszkvában tartott konferenciájáról: Mikusi Balázs. 4/Részvételünk a nemzetközi munkákban: RILM, RISM bizottság helyzete, a lehetőségek: Mikusi Balázs. 5/Osztrák magyar együttműködés NCA pályázati támogatásból.

2010. október 20. Képzési munkacsoport alakuló ülése. Helyszín: FSZEK Zenei Gyűjteménye.
Résztvevők: Gulyásné Somogyi Klára, HaszonnéKiss Katalin, Gócza Julianna. (P. Stébel Ildikó nem tudott részt venni)
Téma: Zenei könyvtári képzés megszervezése, 30 órás alap tanfolyam akkreditáltatásának előkészületei.

2011
2011. március 30-31. Pia Shekhter az AIBM főtitkára részt vesz az IMC Magyarországon rendezett konferenciáján. Szakmai látogatást szervezünk részére a FSzEK-be, és az OSzK-ba (Gócza Julianna, Kiss Katalin, dr. Mikusi Balázs).

2011. április 28-30. BÉCSI TANULMÁNYÚT
2011. április 28. MusikbibliothekeninUngarn und inÖsterreich címmel osztrák – magyar közös konferencia. A program:
Julianna Gócza (IAML Hungarian Branch, President): Report on Music Libraries and IAML Activities in Hungary
Balázs Mikusi (Musiksammlung der UngarischenNationalbibliothek): Geschichteund Stand von RILM und RISM in Ungarn
Stefan Engl (Musiksammlung der ÖsterreichischenNationalbibliothek): Die Jahreskonferenz der IAML 2014 in Wien
Thomas Leibnitz (Musiksammlung der ÖsterreichischenNationalbibliothek): Zum aktuellen Stand von RISM und RILM in Österreich
Thomas Aigner (Musiksammlung der WienbibliothekimRathaus, Präsident von IAML Austria): AusblickaufdasKarl-Goldmark-Jubiläum 2015
Helyszín: Musiksammlung der Wienbibliothek im Rathaus (Wien, Bartensteingasse 9.)
2011. április 29. Látogatás a MusicInformation Center Austria-ban (MICA, Stiftgasse 29.) és a Musiksammlung der ÖsterreichischenNationalbibliothek (Josefsplatz 1.) megtekintése.
2011. április 30. Fakultatív program: Hauptbibliothek Wien/Public LibraryVienna, Haydn-haus, illetve az Albertina megtekintése.

2011. május 10-11. Osztrák delegáció Budapesten
2011. május 10. Az osztrák kollégák (Dr. Thomas Aigner, Dr. Thomas Leibnitz, Mag. MichaelaBrodl) látogatást tesznek a FSZEK Központi Könyvtárában, majd szakmai bemutató és büféebéd a Zenei Gyűjteményben. Délután az MTA Zenetudományi Intézetében a Népzenei Archívumot és a Népzenei Osztályt tekintik meg.
2011. május 11. Az Országos Széchényi Könyvtár bemutatása után szakmai tanácskozás a Zeneműtárban, ezt követően az Opera és Nemzet című Erkel Ferenc kiállítás (ZTI) megtekintése, majd közös ebéd a vár negyedben.

2011. május 18. Éves közgyűlés. A szakmai beszámolót (Gócza Julianna) és a pénzügyi beszámolót (Gádor Ágnes) elfogadta a közgyűlés. További témák: szakmai tervek és költségvetés, pályázatok, valamint a részvétel a dublini AIBM konferencián. Az osztrák magyar kapcsolatok eseményeinek értékelése: Beszámoló a bécsi tanulmányútról és a bécsi kollégák budapesti látogatása (Zsoldos Marianna, Gócza Julianna és a résztvevők).
Helyszín: Országos Idegennyelvű Könyvtárban (1052 Budapest, Molnár u. 11.).

2011. július 24-29. Dublin. AIBM éves konferenciája. Magyar résztvevők: Dr. Mikusi Balázs és Gócza Julianna.

2011. október 4. Az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével közös rendezvény. Beszámoló a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (IAML/AIBM) keretében folyó munkákról és a dublini konferenciáról. (Gócza Julianna, dr. Mikusi Balázs). Képes beszámoló és tapasztalatok a Magyar Nemzeti Csoport bécsi tanulmányútjáról (Zsoldos Marianna). Magyarország részvétele a RILM és a RISM munkálataiban - összefoglaló (dr. Mikusi Balázs, Gócza Julianna)
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, VIII. szint, Előadóterem.

2012

2012. május 3. Éves közgyűlés. Az elnökség beszámolója a 2011-es évről (szakmai beszámoló: Gócza Julianna, gazdasági beszámoló: Gádor Ágnes). Szakmai tervek megbeszélése: megindul a képzés, 1. tanfolyam májusban, RILM munkák NKA pályázati pénzből! 2012. évi költségvetés ismertetése, szavazás a költségvetésről.
Helyszín: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetörténeti Kutatókönyvtára
(Budapest, Vörösmarty u. 35.).

2012. május 24-25, 31, június 1. Megindul a zenei könyvtáros továbbképzés. A Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek című 30 órás modul alapítója az AIBM Magyar Nemzeti Csoport, indítója a Könyvtári Intézet. Résztvevők: 10 fő, 80%-ban zenetanárok, akik a zeneiskolai könyvtárat is vezetik. A hallgatói visszajelzések alapján a tanfolyam nagyon sikeres volt!

2012. szeptember 20. RILM munkák első szakaszának lezárása. NKA támogatásnak köszönhetően 405 rekord, 109 absztrakt készült el az év folyamán.

2012. október 9. A Zenei könyvtári ismeretek II. Zenei alapismeretek című szakmai továbbképzési program anyagát a Könyvtári Intézet, mint indító nyújtja be a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottsághoz.

2012. október 10. Pályázati anyag beadása az NKA-hoz a RILM munkák folytatása céljából.

2013
2013. február 11-14. RISM (Répertoire International des Sources Musicales) tanfolyam. A feldolgozás szempontjait, ill. az adatbáziskezelő program használatát ismertette Guido Kraus, a RISM-Zentralredaktion frankfurti munkatársa. A program színhelye: Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára.

2013. március 26. Magyar Zenei Tanács rendezésében beszámoló a szervezet tevékenységéről a Rózsavölgyi Szalonban.

2013. március 28-29, április 4-5. Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek tanfolyam másodszor is indul. A képzésen 12 fő vett részt az ország különböző könyvtáraiból és zenei intézményeiből.A képzés helyszíne: OSzK KI.

2013. május 16. Az éves közgyűlés, helyszíne: FSZEK Zenei Gyűjtemény (Ötpacsirta u. 4.). Témák: a beszámolók és a közhasznú jelentés elfogadása. Alapszabály módosítási javaslat előterjesztése, megvitatása, a Fővárosi Törvényszékhez beterjesztendő szöveg elfogadása. Tisztújítás. A tagság az elnöki tisztségre Gócza Juliannát egyhangúan ismét megválasztotta, a titkári feladatokra Dr. Mikusi Balázst, a kincstárnoki tiszt betöltésére Sárközi Andreát választotta meg.

2013. július 9. Az Alapszabály módosításhoz és a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéhez a kérelem benyújtása a Fővárosi Törvényszékhez.

2013. július 27 - augusztus 2. AIBM éves konferencia, Bécs. Magyarországról 8 fő tud részt venni, az NKA támogatásának köszönhetően. Ketten előadást tartottak: Dr. Mikusi Balázs (OSzK Zeneműtár) Joseph Haydn's Music Library című előadása a Composers and theirlibraries blokkban hangzott el. Dr. Szabó Ferenc János (MTA BTK Zenetudományi Intézet) Searchingfor a commoncurrencyformusicologists and librarians című előadása augusztus 1-én, a Music collections and research blokkban kapott helyet.

2013. szeptember 2. Élménybeszámoló és kötetlen beszélgetés az AIBM bécsi konferenciáján szerzett tapasztalatokról. A beszélgetést Gócza Julianna vezette, résztvevők:Hanvai Hajnalka, Kaizinger Rita,Mesterházi Máté, Dr. Mikusi Balázs, Sárközi Andrea, Dr. Szabó Ferenc János, Szabó Ferencné.
A rendezvény helyszíne: OSzK Zeneműtára.

2013. szeptember 17-20. A Zenei könyvtári ismeretek II. Zenei alapismeretek modul első tanfolyama a Könyvtári Intézetben. A hallgatók szám: 12 fő. Oktatóink: Székely András: zeneelméleti alapok, Gombos László: zenetörténet, Pávai István: népzene, Victor Máté: zenei irányzatok. A hallgatók megadott témák közül választva, 5 oldalas esszé benyújtásával adnak számot a tanultakról.

2013. október 17-18. A MKE Zenei Szekciója konferenciát szervezett Szekszárdon.
Az AIBM MNCS is csatlakozott a gazdag programhoz, az AIBM bécsi konferenciájáról tartottunk vetítéssel egybekötött beszámolót (Gócza Julianna, Sárközi Andrea, Szabóné Nádor Anikó).
Helyszín: Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd

2013. november 21. Különleges összejövetelt tartott az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete közösen az AIBM Magyar Nemzeti Csoport. A program:
1. Rövid összefoglaló az AIBM bécsi konferenciájáról, Gócza Julianna
2. Joseph Haydn kottagyűjteménye, Mikusi Balázs
3. Kérdések és lehetőségek egy "lendületes" archívumban, Szabó Ferenc János
Ezután került sor 2 kollégánk - Gyimes Ferenc és Vavrinecz Veronika –köszöntése, 80. születésnapjuk alkalmából.
Helyszín: LFZE Zenetörténeti Kutatókönyvtárába. (Budapest, Vörösmarty u. 35.)

2014

2014. április 10. Az OIK Zeneműtárában tartotta éves közgyűlését az AIBM Magyar Nemzeti Csoport. Az ülésen 13 fő vett részt. A szakmai és gazdasági jelentés megszavazása, valamint a tervek megbeszélése után Bándoli Katalin, Benyovszky Mária és Grégász Miklós képes beszámolója következett Ausztriai tanulmányútjukról (Bécs, 2013. december).

2014. május 20-21-22-23. Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek tanfolyam a Könyvtári Intézetben. Ez a képzés harmadszor indult. A tanfolyam oktatói:Bándoli Katalin, Gócza Gyuláné, Gulyásné Somogyi Klára, Haszonné Kiss Katalin, Kenyéri Katalin, Zsoldos Marianna.

2014. július 13-18. AzAIBM Antwerpenben tartotta konferenciáját, amelyen Gócza Julianna, Kaizinger Rita és Mikusi Balázs vettrészt Magyarországról.

2014. október 29. A Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár látta vendégül az AIBM Magyar Nemzeti Csoport és az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezet tagjait a Művészetek Palotájában. Az ülés napirendjén az alábbiak szerepeltek:
1. Beszámoló az AIBM antwerpeni konferenciájáról (Gócza Julianna, Kaizinger Rita, Mikusi Balázs)
2. RILM és RISM hírek (Gócza Julianna, Mikusi Balázs)
3. A Kottatár bemutatás (Kaizinger Rita)
A program élénk beszélgetéssel és néhány próbaterem megtekintésével zárult.

2015

2015. március 9-12. és 16-19. Zenei könyvtári ismeretek III. Feltárás, tájékoztatás - új technológiák a zenei könyvtárakban címmel 60 órás tanfolyam indult a Könyvtári Intézetben. A hallgatói visszajelzések alapján a képzés nagy sikert aratott.

2015. május 26. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtárában tartotta éves közgyűlését az egyesület. Az ülésre meghívtuk az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetének tagjait is. A közgyűlés szokásos napirendje után dr. Kocsis Géza igazgató bemutatta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtárát. A felújított épületbe visszakötözött könyvtár szolgáltatásai is megújultak, a kollégák élénk figyelemmel hallgatták az ismertetést és sok kérdést vetettek fel.
A program fénypontja a felújított épület megtekintése volt, amihez szakszerű vezetőt is kaptunk.

2015. június 21-28. Az AIBM éves kongresszusát New York-ban, a JuilliardSchoolban rendezte a Nemzetközi Zenetudományi Társasággal (IMS) közösen. A konferencia fő témája: Zenei kutatómunka a digitális korban.Magyarországi résztvevők: Gócza Julianna, dr. Mikusi Balázs. Mikusi Balázs nagysikerű előadást tartott AVaudevilleQuotationin Haydn’s /Il Distratto /and theAesthetics of theTheatreSymphony címmel.

2015. november 4. A zenei könyvtárosok világa. New York – Szolnok – Pécs. Előadás és beszélgetés: Gócza Julianna, Szabó Ferencné.
Helyszín: Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, PÉCS.

2015. november 16. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban rendezte ünnepi ülését az éppen 10 éves AIBM Magyar Nemzeti Csoport. Először Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató asszony köszöntötte a résztvevőket, majd Gócza Julianna összefoglalta az elmúlt tíz év legfontosabb eseményeit. A szakmai program fő témája a digitalizálás volt. Két nemzetközi eseményről hallottunk:

  • Beszámoló az AIBM New York-i kongresszusáról / Gócza Julianna, Mikusi Balázs
  • Beszámoló a párizsi IASA konferenciáról / Szabó Ferenc János
A könyvtárat Bori Katalin és Hegedűs Bernadett mutatta be a tagságnak.
Végül három kiállítást néztünk meg a Móra Ferenc Múzeumban.

2016

2016. április 27-én tartotta éves közgyűlését szervezetünk. Helyszín: az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudomány Intézet Könyvtára (Budapest. I. ker. Táncsics u. 7.) A közgyűlés hivatalos programja után megtekintettük A két Bartók kiállítást. Vikárius László, a Bartók Archívum vezetője és a kiállítás kurátora mutatta be A zongorázó Bartók című összeállítást. A Bartók és kortársai című kiállítási anyagot pedig Dalos Anna, a „Lendület” 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport vezetője és a kiállítás kurátora ismertette a résztvevőkkel.

2016.május 24. HÍD-hagyomány, innováció, digitalizáció és a szerzői jogok a zenei könyvtárakban címmel sorozatot indított a két zenei könyvtáros szervezet.
1. Szerzői jogok a zenei könyvtárakban. Előadók: Bándoli Katalin, Hollós Máté.
Helyszín: FSzEK Zenei Gyűjtemény (1088 Bp. Ötpacsirta u. 4.)

2016. július 3 – 2016. július 8 IAML/AIBM kongresszus. Magyar résztvevők: Gergely Boglárka, Grégász Miklós, Kaizinger Rita, Mikusi Balázs, Zsoldos Marianna.

2016. szeptember 28. Beszámoló az AIBM Rómában rendezett kongresszusáról.
1. Az AIBM kongresszus – hatodszor és belülről / Mikusi Balázs
2. A kongresszuson elhangzott előadások ismertetése
a. Musical map of Hungary / Kaizinger Rita
b. Rock starselfies / Zsoldos Marianna
3. Első AIBM kongresszusom. Élmények és tanulságok / Gergely Boglárka, Grégász Miklós, Zsoldos Marianna
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár (1014 Budavári Palota, F épület).

2016. október 12. Látogatás a Kecskeméti Kodály Intézetbe. Nemes László Norbert igazgató köszöntője után rövid filmvetítés volt a könyvtárról, archívumról. Kutasi Margit gyűjteménye – kamara kiállítás megnyitása alkalmából az adományozóval beszélgetett Ittzés Mihály. Sárközi Andrea és Somogyi Klára beszámolt az MKE Vándorgyűlés zenei könyvtáros programjáról, Sárközi Andrea bemutatta a vándorgyűlésen elhangzott előadását: Egy kapcsolatháló élete.
A könyvtárat, archívumot Csányiné Koós Ildikó és Polyák Zsuzsanna mutatta be.
Helyszín: Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (Kecskemét, Kéttemplom köz 1.
A szakmai program a Leskowsky Hangszergyűjtemény megtekintésével zárult.

2016. november 29. HÍD programsorozat 2. Az MKE Zenei Szervezete, az AIBM Magyar Nemzeti Csoportja, a FSZEK Zenei Gyűjteménye és az OIK közös rendezése.
Először Bárdos Lajosra (1899.10.01 - 1986.11.18. ) emlékeztünk, helyszín: a Bárdos Lajos Múzeum (1024 Bp., Margit krt. 64/b.), a kiállítást Bárdos Ágota mutatja be.
Könyvtártörténeti percek keretében Gulyás Lászlóné ismertette: A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és hangtárának története 1974-2014c. kötetet.
A kotta jelenben és jövőben. Sigrai László (EMB Kottakiadó igazgatója) tartott előadást a kottakiadásban tapasztalható trendekről. Ezután kötetlen beszélgetés alakult ki a zenei könyvtárak változó szerepéről. A beszélgetést Sigrai László vezette, de bekapcsolódott Hollós Máté (Akkord), Dr. Szigeti Károly (Solo Music).
Helyszín: FSZEK Zenei Gyűjteményben (1088 Bp., Ötpacsirta u. 4. )

2017

2017. április 4-én, kedden délelőtt 10:30 órai kezdettel tartotta éves közgyűlését az AIBM Magyar Nemzeti Csoport.
Helyszín: Országos Idegennyelvű Könyvtár (Budapest. V. Molnár u. 11.).

2017. május 10. Hagyomány – innováció – digitalizáció. Zeneoktatás és a könyvtár – van-e közös jövő?Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport és a MKE Zenei Szervezetének közös rendezvénye. A debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola könyvtára, mint a zeneművészeti képzés egyik kulcsfontosságú támogatója, a „műhely”. Előadó: P. Stébel Ildikó könyvtárostanár. Duffek Mihály: Zongora szakmódszertan személyes hangolásban című könyv bemutatója. Kerekasztal-beszélgetés arról, hogy a pedagógusok számára mit jelent ma a könyvtár. Résztveveők: Dr. Duffek Mihály, tanszékvezető egyetemi tanár, Solymosi Tari Emőke zenetörténész, egyetemi adjunktus, az MMA Művészetelméleti Tagozat vezetője, Gulyásné Somogyi Klára, a LFZE Könyvtárának igazgatója, Kriszt Kinga, a Siklósi Zeneiskola AMI vezetője, P. Stébel Ildikó könyvtárostanár, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Debrecen
Moderátor: Bándoli Katalin, a FSZEK Zenei Gyűjteményének vezetője
Helyszín: FSZEK Zenei Gyűjteménye (Budapest, VIII. ker. Ötpacsirta utca 4.)

2017. június 18-22. Riga IAML/AIBM kongresszus. Magyar résztvevők: Gergely Boglárka, Gócza Julianna, dr. Mikusi Balázs, Zsoldos Marianna.

2017. október 20 (péntek). Szakmai nap Pécset. A program a Kodály Központ megtekintésével kezdődött. Ezt követően idegenvezetéssel körbejártuk a Tudásközpontot és a Zenei Gyűjteményt. Délután „Tiszán innen Dunán túl” - zenei helyismeret a világhálón címen 3 előadást hallgattunk meg:
o A dacból született oldal, avagy hogyan született a zeneikonyvtar.hu c. honlap? / Gellért Mária (Békéscsaba)
o Kataliszt, a zenevándor / Kocsis Katalin (Nagykanizsa)
o Pécs zenei élete a Csorba Győző Könyvtár Zeneműtárában / Kovács Attila (Pécs)
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár, Zenei Gyűjtemény – Tiszay Andor szoba
A program a Zsolnay Központ megtekintésével zárult.

2017. november 20, hétfő az MKE Zenei Szervezete, az AIBM Magyar Nemzeti Csoportja és a FSZEK Zenei Gyűjteménye közös programja.
1. A zenei ismeretterjesztés lehetőségei az iskolán kívüli oktatásban: játék és muzsika a könyvtárban - Varga Károly zenepedagógus előadása
2. Beszámoló a rigai AIBM kongresszusról ( Zsoldos Marianna)
3. Rendhagyó zenetörténet - Kárpáti János Széchenyi-díjas zenetörténésszel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtárának nyugalmazott igazgatójával, címzetes egyetemi tanárával Csanda Mária beszélget a Wolfgang Amadé Mozart: Válogatott levelek és dokumentumok című kötet kapcsán.
Helyszín: FSZEK Zenei Gyűjtemény (1088 Bp. Ötpacsirta u. 4. ),

2018

2018. május 10-én a két zenei szervezet (AIBM Magyar Nemzeti Csoport és az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete) ismét szakmai napot tartott. A program az AIBM Magyar Nemzeti Csoport közgyűlésével kezdődött. Ezután Sebestyén Theodora vezetésével megtekintettük a Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívumot. A múzeumlátogatás után a FSZEK Zenei Gyűjteményében Értékőrzés a zenei gyűjteményekben címmel kerekasztal-beszélgetés következett a problémákról, lehetőségekről, jó gyakorlatokról. A beszélgetést Bándoli Katalin moderálta. Részt vettek: Fodor-Takács Gabriella (Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtár, Kottatár és Médiatár), Karczag Márton és Zech Dóra (Magyar Állami Operaház Emléktára és Kottatára), Kaizinger Rita (Nemzeti Filharmonikusok Kottatára), Kovács Géza (Magyar Rádió Zenei Együttesei), Mikusi Balázs (OSZK Zeneműtár).
A programot könyvbemutató zárta. Theodor W. Adorno: Az új zene filozófiája c. kötetét Ignácz Ádám, a Rózsavölgyi és Társa Kiadó főszerkesztője és Csobó Péter György, fordító mutatták be.
Helyszínek: Régi Zeneakadémia (Vörösmarty u. 35.), Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum (1062 Budapest, Andrássy út 87-89.) FSZEK Zenei Gyűjtemény (1088 Bp., Ötpacsirta u. 4. )


Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete