ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

Közhasznúsági jelentés
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport
2013

Szakmai beszámoló, 2013

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport 2013-ban is részt vett az Association Internationale des Bibliotheques, Archives et Centres de Documentation Musicaux (AIBM) munkájában. Alapszabályban rögzített feladatainak megfelelően, tevékenységünk során követjük a nemzetközi szervezet által kiemelt témákat, programokat, de munkatervünket a hazai igényekből kiindulva fogalmazzuk meg.

Szakmai tevékenység

nemzetközi kapcsolatok
Jelentős lépéseket tettünk a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése terén. Kiemelkedő eredmény, hogy 8 kolléga képviselte a magyarországi zenei könyvtáros szakmát az AIBM éves konferenciáján Bécsben. Részvételünket a Nemzeti Kulturális Alap támogatása tette lehetővé. Két fiatal kutató kollégánk (Dr. Mikusi Balázs és Dr. Szabó Ferenc János) egy-egy nagysikerű előadással is hozzájárult a konferencia gazdag programjához. További négy kolléga számára 3 napos bécsi tanulmányutat szerveztünk decemberben a Magyar Művészeti Akadémiától kapott támogatás segítségével.

nemzetközi adatbázisok
A Nemzeti Kulturális Alaptól kaptunk támogatást arra, hogy folyamatosan szolgáltassuk a Magyarországon megjelenő zenei témájú publikációk adatait a kurrens zenei szakirodalom nemzetközi repertóriumába, a RILM (Répertoire International de la Littérature Musicale)-be.
Másfél évtizedes szünet után Magyarország ismét visszatért a zenei kéziratok nemzetközi bibliográfiáját készítő RISM (Répertoire International des Sources Musicales) projekt aktív résztvevői közé. A feladat elvégzéséhez a Frankfurti RISM Központ nyújt anyagi segítséget. A megállapodás szerint először Bárdos Kornél Eger zenéje c. kötetének műjegyzéke alapján kerülnek be a rekordok az adatbázisba.

képzés
További lépéseket tettünk a zenei könyvtárosok képzése terén. 2013 tavaszán a Könyvtári Intézet ismét meghirdette a Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek, ősszel pedig a Zenei könyvtári ismeretek II. Zenei alapismeretek címmel akkreditáltatott tanfolyamunkat. A két 30 órás képzésen összesen 23 zenetanár és könyvtáros vett részt az ország különböző pontjairól. A visszajelzések igazolták a képzés szükségességét, a tanfolyamok nagy sikert arattak.

szervezet
2012/3-ben 11 intézményi és 7 egyéni tagunk volt, ebből 12-en tagjai a nemzetközi szervezetnek is. A vezetőség háromszor ülésezett az év folyamán.
Beszámoló közgyűlésünket a FSzEK Zenei Gyűjteményében tartottuk, május 16-odikán. 2013. évben megújult szervezetünk vezetősége, a tagság megerősítette elnöki tisztében Gócza Juliannát. Titkárnak Dr. Mikusi Balázs, az OSZK Zeneműtárának vezetőjét, kincstárnoknak pedig Sárközi Andrea Bernadettet, az OIK Zeneműtárának vezetőjét választotta. Ezúton is köszönetet mondunk dr. Sasváry Zoltánné Szepesi Zsuzsanna titkárnak és Gádor Ágnes kincstárnoknak több cikluson keresztül folytatott értékes munkájáért! A Civil törvény előírásainak megfelelően átdolgoztuk Alapszabályunkat, komoly és nehéz feladatot oldottunk meg saját erőből! Az új Alapszabály olvasható honlapunkon.
Folyamatosan együttműködünk az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével és a Magyar Zenei Tanáccsal. Ez utóbbi Bemutatkoznak tagszervezeteink című sorozatának március 26-án tartott rendezvényén, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, a Zenetanárok Társasága, a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Magyar Jazz Szövetség, Zenész KÖR, Magyar Hangversenyrendezők és Művészeti Ügynökségek Egyesülete társaságában a Magyar Nemzeti Csoport elnöke mutatta be a két Magyarországi zenei könyvtáros szervezetet.
Programjaink megvalósításához jelentős szellemi és fizikai segítséget kapunk tagjainktól és néhány önkéntes, külsős szakembertől. Szervezetünk munkájához szívesen és önzetlenül csatlakoznak a zenei szakma elhivatott tagjai. Regisztrált önkénteseink száma: 10 fő.

Egyesületünk 2013-ben is eredményes évet zárt, tevékenységünkről, rendezvényeinkről a honlapon található információ.

Gazdasági tevékenység

A szervezet tevékenységét a pontos tagdíjfizetésre és a pályázatokon elnyert támogatásokra tudj alapozni. A tagdíjakból a működés is nehezen finanszírozható, szakmai programjainkat csak pályázati támogatások segítségével tudjuk megvalósítani. 2013-ban 5 pályázatot nyújtottunk be. A Nemzeti Együttműködési Alaphoz beadott szakmai és működési pályázatunk sikeres volt ugyan, de várakozó listára került. Két pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz és egyet a Magyar Művészeti Akadémiához. Mindhárom pályázaton megnyertük a programok megvalósításához szükséges összegeket.
Az év folyamán az NKA támogatásokkal el is számoltunk, az MMA-hoz január végén postáztuk a szakmai és pénzügyi beszámolót. Ezúton is köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális Alapnak és a Magyar Művészeti Akadémiának a pályázati támogatásokért, mert ezek tették lehetővé szakmai terveink megvalósítását.
A RISM munkák megkezdésére a Frankfurti RISM Központból kaptunk támogatást 2012 decemberében és 2013 decemberében. Az adatbázis építése folyamatos, a megállapodás értelmében 2014-ben fogunk az első támogatással elszámolni.
A könyvelési munkát és a pénzügyi beszámoló (PK 142) elkészítését külsős szakember végzi.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani a képzésben, a bécsi AIBM konferencián, valamint a tanulmányúton részt vett tagjainknak aktivitásukért és mindazoknak az önkéntes segítőknek, akik hozzájárultak programjaink megvalósításához!

ZÁRADÉK: A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a szervezet közgyűlése április 10-én egyhangúan elfogadta.

Budapest, 2014. április 10.

Gócza Gyuláné Turcsányi Julianna
elnök

egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés letöltése


Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete