ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

Közhasznúsági jelentés
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport
2012

Szakmai beszámoló, 2012

Közhasznú szervezetünk aktív tagja az Association Internationale des Bibliotheques, Archives et Centres de Documentation Musicaux (AIBM) nemzetközi szervezetnek. Alapszabályban rögzített céljaink közt szerepel, hogy részt veszünk a nemzetközi szervezet munkájában. Tevékenységünket az AIBM által kiemelt témákhoz hangoljuk, de a hangsúlyt a hazai igényekből kiindulva fogalmazzuk meg.

Szervezeti élet
2012-ben 11 intézményi és 3 egyéni tagunk volt, ebből 12-en a nemzetközi szervezetnek is tagjai voltak.
A vezetőség négyszer ülésezett az év folyamán.
Beszámoló közgyűlésünket a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetörténeti Kutatókönyvtárában tartottuk, május 3-dikán.
Megállapodásunknak megfelelően ez évben is együttműködtünk az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével, valamint aktív résztvevői voltunk a Magyar Zenei Tanács munkájának.
Szervezetünk munkájához szívesen és önzetlenül csatlakoznak a zenei szakma elhivatott tagjai. Programjaink megvalósításához jelentős szellemi és fizikai segítséget kapunk tagjainktól és néhány önkéntes, külsős szakembertől.
Egyesületünk tevékenységéről a honlapon található információ.

Szakmai tevékenység

Az AIBM 2012. évi konferenciáján sajnos - anyagi forrás hiányában - nem tudtunk részt venni. Jelentésünket elküldtük Montreal-ba, melynek rövid változata felkerült a honlapra, a teljes beszámoló pedig a Fontes Artis Musicae-ban fog megjelenni.
Az MTA BTK Zenetudományi Intézetének Könyvtára 2012-ben is elkészítette a magyar zenei szakirodalom rövid bibliográfiáját, amely a Recent Publications menüpont alatt megtalálható a nemzetközi szervezet honlapján.

Egyesületünk 2012-ben is eredményes évet zárt. Jelentős előrelépést tettünk két szakmailag igen fontos területen: a zenei könyvtárosok képzése és a nemzetközi zenei adatbázisok (RILM, RISM) munkálataiban való részvétel ügyében. A beszámolóban ezekről kicsit bővebben szólunk.

képzés

A képzési munkacsoport- Gócza Julianna és Haszonné Kiss Katalin, valamint Gulyásné Somogyi Klára, az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezet elnöke -2011-ben egy 120 órás tanfolyam tervet dolgozott ki,Zenei könyvtári ismeretek címmel. Két 30 órás, és egy 60 órás blokkban foglaltuk össze a munkánkhoz szükségesismeretanyagot. Az első két modul a zenei és a zenei könyvtári alapismeretek összefoglalását és elsajátíttatását tűzte ki célul. A 3. modul (60 óra) a zenei könyvtári munka specialistáinak szól: a zenei dokumentumokat feldolgozóknak, és a szaktájékoztatóknak. A modulok egymástól függetlenül, igény szerint választhatók.
A Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság engedélye alapján az első tanfolyamot a 2012. május végén indította a Könyvtári Intézet. AZenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek 30 órás képzésen 10 fő vett részt az ország különböző pontjairól. A közkönyvtárakban és zeneiskolai intézményekben dolgozó kollégák visszajelzései alapján elmondható, hogy a tanfolyam nagyon sikeres volt.
Az év folyamán sikerült akkreditáltatnunk, a Zenei könyvtári ismeretek II. Zenei alapismeretek modult. Erre a tanfolyamra mindazokat a kollégákat várjuk, akik zenei érdeklődésűek és/vagy munkájukhoz rendszerezett zenei alapismeretre van szükség.

RILM
Az AIBM egyik legfontosabb projektje akurrens nemzetközi zenei bibliográfia a Répertoire International de la Littérature Musicale (RILM). Hosszú szünet után, a Nemzeti Kulturális Alap támogatása révén, 2012-ben megindult a munka.A New York-i központon keresztül ismétfolyamatosan szolgáltatjuk a Magyarországon megjelenő zenei témájú publikációk adatait. Eddig 405 bibliográfiai rekord, 109 absztrakt került a kurrens zenei szakirodalom nemzetközi repertóriumába.
Átnéztük és frissítettük a szemlézendő folyóiratok jegyzékét (ez a folyamat még nem zárult le). A munka első szakaszában a „Core Journals List” folyóiratainak napra kész bevitelét tűztük ki célul; ezekhez elkészültek az absztraktok is, magyar és angol nyelven. Dr. Mikusi Balázs szakmai irányítása mellett a feladatot egy hozzáértő, külsős munkatárs, Hanvay Hajnalka végzi.
Újjászerveztük amagyar RILM bizottságot, melynek tagjai: Dr. Mikusi Balázs és Gócza Julianna, tiszteletbeli tagja: André Balog.

RISM
Az év folyamán mindemellett sikerült megteremtenünk annak lehetőségét is, hogy Magyarország mintegy másfél évtizedes szünet után visszatérjen a zenei kéziratok nemzetközi bibliográfiáját készítő RISM (Répertoire International des Sources Musicales) projekt aktív résztvevői közé. Az adatrögzítő munka a frankfurti RISM-központ - az adatbázis használatát a magyar résztvevők számára betanító - munkatársának látogatásával veszi kezdetét 2013 februárjában.

Gazdasági tevékenység
A tagszervezeteink pontos tagdíjfizetése és a támogatások teszik lehetővé a szervezet hazai és nemzetközi tevékenységét. Szakmai programjainkat csak pályázati támogatások segítségével tudjuk megvalósítani. A 2012-es év folyamán két pályázatot nyújtottunk be az Nemzeti Együttműködési Alaphoz, és egyet az Nemzeti Kulturális Alaphoz. Két pályázattal számoltunk el az év folyamán és egy elszámolásunk még nem zárult le 2010-ről.Ezúton is köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális Alapnak és a Nemzeti Együttműködési Alapnak a pályázati támogatásokért, mert ezek tették lehetővé, hogy szakmai terveink ne csak tervek maradjanak.
A könyvelési munkát és a mérleg elkészítését külsős szakember végzi.

Végezetül köszönetet mondok minden aktív tagunknak az éves munkáért és mindazoknak az önkéntes segítőknek, akik hozzájárultak programjaink megvalósításához!

A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a szervezet közgyűlése május 16-án egyhangúan elfogadta.

Budapest, 2013. május 16. Gócza Gyuláné Turcsányi Julianna
elnök

egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés letöltése


Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete