ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

Közhasznúsági jelentés
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport
2010

Szervezeti élet

Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport 2010-ben céljainak és küldetésének megfelelően tevékenykedett. Mozgalmas és sikeres évet zártunk, hazai és nemzetközi programokat szerveztünk, és nagy lépést tettünk a zenei könyvtáros képzés területén.

2010-ben tagjaink száma 16, ebből 13-an a nemzetközi szervezetnek is tagjai. 12 intézményi (zenei gyűjtemények, archívum, médiatár) 2 egyéni és 2 tiszteletbeli tagunk van.
Egyesületünk a tárgyévben négy összejövetelt és egy vidéki szemináriumot rendezett. A vezetőség ötször ülésezett.

A 2009. évi munkáról szóló beszámoló közgyűlésünket 2010. április 7-én tartottuk a LFZE Zenetörténeti Kutatókönyvtárában (1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.). Gócza Julianna szakmai és Gádor Ágnes pénzügyi beszámolóját elfogadta a közgyűlés. A munkatervi témák között szerepeltek a pályázatok, valamint a közelgő AIBM választások és a moszkvai AIBM konferencián való részvétel.

Együttműködési megállapodásunknak megfelelően több rendezvényt is tartottunk közösen az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével, és részt vettünk a szekció megalakításának 40. évfordulója tiszteletére rendezett emlékülésen, 2010. március 25.-én.
Tevékenységünket honlapunkon ismertetjük, rendezvényekről összefoglalókat teszünk közzé.

Szakmai programjaink megvalósításához jelentős szellemi és fizikai segítséget jelent tagjaink és néhány külső szakember önkéntes munkája.


Szakmai tevékenység

Egyesületünk alapfeladatai közé tartozik a nemzetközi szervezettel való szoros együttműködés, melyhez elengedhetetlen az AIBM éves konferenciáján való részvétel. 2010-ben Oroszország rendezte az egyhetes összejövetelt. A Magyar Nemzeti Csoportot Mikusi Balázs képviselte a konferencián, aki 'Per aspera ad aspera, RISM in Hungary' címmel tartott előadást a RISM ülésén. Az egyesület elnökének rövid beszámolóját ő olvasta fel a nemzeti ágazatok ülésén, amely a IAML Electronic Newsletter 36. számában olvasható. A részletes beszámolónk a Fontes Artis Musicae 57/4. számában jelent meg (408-410. p.).
A konferencián Mikusi Balázs a magyar RILM adatszolgáltatás problémáiról személyes konzultációt folytatott Barbara Dobbs Mackensie-vel, a RILM főszerkesztőjével is.
A konferencia fontosabb témáiról, valamint a választási eredményéről részletes beszámoló hangzott el az egyesület augusztus 30-án tartott ülésén.
A IAML UK and Ireland Branch és Hungarian National Branch együttműködési megállapodása értelmében 2010. május 5. és 8. között magyarországi tanulmányútra hívtuk a szakma három jeles angol képviselőjét. A vendégeink Liz Hart, a szervezet épp leköszönt elnöke, Ruth Hellen, volt AIBM alelnök, Frances Metcalfe, tájékoztató könyvtáros, az Oktatással foglalkozó bizottság tagja. Vendégeink szakmai látogatást tettek az OSZK-ban, ahol Mikusi Balázs ismertette Zeneműtár történetét, tevékenységét. Előadását néhány értékes és érdekes kézirat bemutatásával tette még színesebbé. Angol kollégáink másnap megcsodálták a FSZEK Központi Könyvtárát, a Zenei Gyűjteményben Haszonné Kiss Katalin tartott vezetést.
2010. május 6-án került sor az angol - magyar szemináriumra A zenei könyvtárosok képzési lehetőségei címmel. Társrendezőként segítségünkre volt a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, valamint az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete.

A programban 4 előadás hangzott el:
Gulyásné Somogyi Klára: Zenei könyvtári képzés Magyarországon. Múlt, jelen és a lehetőségek.
Dr. Tóvári Judit: A zenei könyvtáros képzés lehetőségei az egri Eszterházy Károly Főiskolán.
Dr. Pajor Enikő: Ex musicis: Pajor Enikő - Zenei könyvtárosképzési tapasztalataim Magyar- és Franciaországban.
Frances Metcalfe: Cources and Education for library staff who work with music: a UK perspective.
A helyszínt, a vendégfogadást és a város bemutatását a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Zenei és Idegen nyelvi gyűjtemény munkatársai biztosították nagy szeretettel, odafigyeléssel, profizmussal. A prezentációk anyagát angol, illetve magyar nyelven kapták meg a résztvevők. A programokról angol és magyar ismertetők, beszámolók jelentek meg. Mindezekről honlapunk részletesen tudósít.


Képzés

Mint fentiekből is kitűnhetett, legfontosabb és legaktuálisabb szakmai feladatunknak a képzést tekintjük. Májusban, körlevélben hívtuk a tagságot egy alakítandó képzési bizottságba. A munkára három tagunk jelentkezett és meghívtuk az MKE Zenei Könyvtáros Szervezetének elnökét. A Képzési munkacsoport alakuló ülését 2010. október 20-án tartotta a FSZEK Zenei Gyűjteményében. Résztvevők: Gulyásné Somogyi Klára, Haszonné Kiss Katalin, Gócza Julianna. P. Stébel Ildikó levelező formában csatlakozott a munkához. A bizottság többször ülésezett (nov. 3, 15, 18, 22, jan. 2, 8, febr. 2.), végül 2011. februárjában összeállt a Zenei könyvtári ismeretek címmel alapítandó 2x30 órás tanfolyam első moduljának anyaga. A Könyvtári Intézetet kértük fel tanfolyamindításra. Az első 30 órás modul 'Zenei könyvtári alapismeretek' alapításának és indításának teljes dokumentációját február 21-én terjesztettük az akkreditációs bizottság elé.

Ebben az évben az AIBM osztrák szervezettel sikerült szorosabbra fűzni kapcsolatunkat, ami azért is fontos, mert 2014-ben Bécs rendezi a nemzetközi konferenciát. A földrajzi közelség miatt a jövőbeni nemzetközi konferencián közös programokban is lehet gondolkodni, amelynek előfeltétele, hogy jól ismerjük egymás intézményeit és az ott folyó munkát. Együttműködési megállapodást kötöttünk az osztrák szervezettel, közös szakmai programok megvalósítása céljából. Konferencia, konzultáció és kölcsönös szakmai látogatások megvalósítását tervezzük. Először az AIBM Magyar Nemzeti Csoportja vesz részt egy háromnapos tanulmányúton Bécsben, 2011. április 28-29-30-án. Látogatást teszünk a vezető zenei könyvtárakban, kapcsolódunk az AIBM osztrák szervezetének konferenciájához, továbbá konzultációt folytatunk az R projektekben való részvétel tapasztalatairól.

Szervezetünk tagjai rendezvényeikkel illeszkedtek a zenei élet főbb eseményeihez, és igyekeztek jelenlétükkel képviselni a zenei könyvtárak érdekeit. A fentiekhez jó lehetőség és segítség számunkra tagságunk a Magyar Zenei Tanácsban.

Az MTA Zenetudományi Intézetének Könyvtára 2010-ben is elkészítette a magyar zenei szakirodalom rövid bibliográfiáját, amely a Recent Publications összeállításban a szervezet honlapján, www.iaml.info található.


Gazdasági tevékenység

Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport működéséhez stabil alapot nyújt a tagdíjak pontos befizetése. Szerteágazó tevékenységét azonban csak a pályázati támogatások segítségével tudta megvalósítani. Az év folyamán 5 pályázattal dolgoztunk, az NCA-nál két pályázat húzódott át 2010-re, az elszámolási határidő június vége volt. Nyertünk két újabb pályázaton, ezek a projektek pedig áthúzódnak a 2011-es évre. Sikeresen pályáztunk az NKA-nál is, azonban ezt a támogatást végül nem vettük igénybe.

Anyagi és szellemi támogatást, sok-sok társadalmi munkát kaptunk az angol magyar program megvalósításához a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtártól, a Publika Magyar Könyvtári Körtől és együttműködő partnerünktől az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetétől.
Ezúton is köszönetet mondunk az Nemzeti Kulturális Alapnak és a Nemzeti Civil Alapnak a pályázati támogatásokért, mert ezek tették lehetővé, hogy szakmai terveink ne csak tervek maradjanak.

Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport könyvelését és a mérleg elkészítését külsős végzi.

Budapest, 2011. március 4.

A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2011. május 18.-án, egyhangúlag elfogadta.

Gócza Gyuláné Turcsányi Julianna
elnök

Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete