ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

Közhasznúsági jelentés
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport
2009

Szervezeti élet
Egyesületünk a beszámolási időszakban a kitűzött céljainak megfelelően tevékenykedett, sikeres évet zártunk.
2009-ban újabb intézmény csatlakozott a Magyar Nemzeti Csoporthoz, így 13 intézményi tagot (zenei gyűjtemény, archívum, kottatár) 3 egyéni és 1 tiszteletbeli tagot számlálunk.
Szervezetünk 2009-ben 4 összejövetelt rendezett, 2 alkalommal közösen az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével. A vezetőség négyszer ülésezett. A 2008. évi munkáról szóló beszámoló közgyűlést 2009. április 15-én tartottuk a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtárában. A közgyűlés napirend szerint megtárgyalta és elfogadta a beszámolókat, valamint a 2009. évi terveket.
Az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével kötött együttműködési megállapodás értelmében két rendezvényt is tartottunk közösen, ami lehetővé tette, hogy tevékenységünket szélesebb körben is megismertessük. Honlapunkon (www.zeneikonyvtaros.hu) adjuk közre a rendezvényekről készült összefoglalókat.

Támogatást szakmai programjaink megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alaptól és a Nemzeti Civil Alaptól, valamint a IAML Outreach Fund-tól nyertünk pályázatok útján. Hazai és nemzetközi projektekben való részvételünkről, szakmai eredményeinkről tájékoztattuk tagságunkat és az illetékes zenei és könyvtárosi köröket.Szakmai tevékenység
Egyesületünk alapfeladatai közé tartozik a nemzetközi szervezettel való szoros együttműködés. Teljesen természetes, hogy ehhez elengedhetetlen az AIBM éves konferenciáján való részvétel, a külföldi kollégákkal való kapcsolat megteremtése és ápolása.
2009-ben Hollandia rendezte az éves összejövetelt. A Magyar Nemzeti Csoportot két fő képviselte Amszterdamban a zenei könyvtárosok (AIBM) és a zenetudósok (International Musicological Society) közösen rendezett konferenciáján. Az egyesület elnökének és titkárának részvételét a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Civil Alap, valamint az AIBM Holland Nemzeti Tagozatának támogatása tette lehetővé. A konferencián elhangzott a Magyar Nemzeti Csoport éves rövid beszámolója, amely a IAML Electronic Newsletter 33. számában olvasható. A Fontes Artis Musicae számára pedig leadtuk a szervezet munkájáról szóló éves jelentést.
A konferencián alkalmunk volt személyes beszélgetést folytatni a RILM főszerkesztőjével a magyar RILM adatszolgáltatásról. Vezetőségünk készített egy feljegyzést, amit a RILM Központ munkatársaival is egyeztetve 2009 szeptemberében eljuttattunk Hiller István miniszter úrhoz.
2008. szeptember 7-én együttműködési megállapodást kötött a IAML UK and Ireland Branch és a IAML Hungarian National Branch. Az együttműködés célja a zenei könyvtárosképzés fellendítése Magyarországon, továbbá az angol tapasztalatok megismerése és adaptálása a magyar körülményekre. A program első felében két fő tanulmányúton vett részt az Egyesült Királyságban. 2009 májusában Gócza Julianna és Zsoldos Marianna részt vett egy szemináriumon a Birmingham-i Konzervatóriumban. Konzultációt folytatott a képzésről a IAML-UK and Ireland Branch képzési bizottságának vezetőjével, meglátogatta a British Libraryt és néhány közkönyvtárat. Programunknak ezt a szakaszát az NCA Magyarországi civil szervezetek nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre kiírt pályázatán elnyert támogatásból valósítottuk meg.
A közös program második részében - 2010 májusában - két angol kolléga részvételével Egerben szervezünk szemináriumot, konzultációt és könyvtárlátogatásokat. Az MTA Zenetudományi Intézetének Könyvtára 2009-ban is elkészítette a magyar zenei szakirodalom jegyzékét a Fontes Artis Musicae számára.

A Magyar Zenei Tanács tagjaként szervezetünk figyelemmel kísérte a zenei élet főbb tendenciáit és egyben képviselte a zenei könyvtárak érdekeit.Programok, rendezvények
Első rendezvényünket az MKE Zenei Könyvtárosok szervezetével közösen tartottuk 2009. februárban, melynek témája: A KÖZTAURUSZ zenei része, a zenei tezaurusz volt. Közgyűlésünket a LFZE Központi Könyvtárában tartottuk 2009. április 15-én. Ezen a közgyűlésen került sor a választásokra. A tagság egyhangúlag ismét megválasztotta mindhárom tisztségviselőt.
2009. szeptember 30-án a Zeneakadémia Könyvtárában tartotta beszámolóját az angol-magyar együttműködés eddigi tapasztalatairól Gócza Julianna és Zsoldos Marianna. A következő napirendi pontban Gócza J. és Szepesi Zsuzsanna beszámolt az idei, Amsterdamban megrendezett AIBM kongresszusról.
Végül novemberi ülésünket ismét együtt rendeztük a zenei szekcióval. novemberben ismét közösen rendeztünk ülést a zenei szekcióval. A helyszín a FSzEK Zenei Gyűjteménye volt. Az AIBM konferenciáról, az angol magyar együttműködésről adtunk számot.Gazdasági tevékenység
Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport tevékenységét a tagdíjak és a pályázati támogatások segítségével tudta megvalósítani. Ezúton is köszönetet mondunk az Nemzeti Kulturális Alapnak és a Nemzeti Civil Alapnak a pályázati támogatásokért, mert ezek tették lehetővé, hogy szakmai terveink ne csak tervek maradjanak. 2009-ben az NCA-nál kettő, az NKA-nál egy pályázattal számoltunk el. Nyertünk két újabb pályázaton, a pályázati projekt áthúzódik erre az évre. A szervezet könyvelését és a mérleg elkészítését külsős végzi. Budapest, 2010. február 26.

Gócza Gyuláné Turcsányi Julianna
elnök


Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete