ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

Közhasznúsági jelentés
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport
2008

Szervezeti élet
A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport - rövid nevén: AIBM Magyar Nemzeti Csoport - az elmúlt időszakban, kitűzött céljainak megfelelően tevékenykedett. Szakmai terveink, programjaink megvalósításában alapvetően sikeres évet zártunk.
Közhasznú egyesületünkhöz 2008-ban újabb két intézmény és egy egyéni tag csatlakozott, így 12 intézményi tagot (zenei gyűjtemény, archívum, kottatár) 3 egyéni és 1 tiszteletbeli tagot számlálunk.
Szervezetünk a beszámolási időszakban 3 alkalommal hívta össze tagjait, a vezetőség 4-szer ülésezett.
A 2007. évi beszámoló közgyűlést 2008. február 20-án tartottuk a FSZEK Zenei Gyűjteményében. A közgyűlés napirend szerint megtárgyalta és elfogadta a beszámolókat és a 2008. évi terveket.
Az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetével kötött együttműködési megállapodás értelmében az elnökök összehangolták a két szervezet tevékenységét, programjait. Sikerült kialakítani honlapunkat, amelyet a két szervezet közösen működtet, de önállóan tölt fel tartalommal. A 2007. évi közhasznú beszámolónkat ezen a honlapon www.zeneikonyvtaros.hu adtuk közre.
Szakmai programjaink megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alaphoz és a Nemzeti Civil Alaphoz benyújtott pályázatok útján szereztünk támogatást.
Az egyesület tevékenységének (hazai és nemzetközi) szakmai eredményeiről tájékoztattuk tagságunkat és a szakmát. Az év folyamán különféle szakmai fórumokon számoltunk be programjainkról, terveinkről.


Szakmai tevékenység
Szakmai munkánkat, programjainkat alapvetően az AIBM keretei közt folyó munka határozza meg, ezért fontos, hogy részt vegyünk az éves konferencián és ápoljuk kapcsolatainkat a külföldi kollégákkal.
2008-ban Olaszország adott otthont az AIBM éves összejövetelének. A Nápolyban tartott konferencián 2 fővel szerettük volna képviselni a magyar csoportot, ezért pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz és a Nemzeti Civil Alaphoz. Mindkét pályázatunk sikeres volt. A kuratóriumi döntés azonban túl későn született, azért csak az egyesület elnöke vett részt a konferencián. Elkészítettük a Magyar Nemzeti Csoport éves jelentését, amelynek rövidített változata elhangzott a konferencián. Mindkét változat a szervezet kiadványaiban olvasható (Fontes Artis Musicae, IAML Newsletter).
A nápolyi konferencia előtt vezetőségünk tárgyalást folytatott a RILM adatszolgáltatásról az MTA Zenetudományi Intézet vezetőjével. Megállapodásunk értelmében az AIBM Magyar Nemzeti Csoport belépést kér a RILM iBis adatbázis-kezelőjébe. A következő feladat megszervezni a magyar adatszolgáltatást, azaz bevinni a magyar adatokat.
Figyelemmel kísértük az AIBM különböző szakmai ágazatainak és munkabizottságainak munkáját, és be is kapcsolódtunk a számunkra is hasznos projektek munkájába. Nápolyban értékelte ki a Copyright Committee a zenei anyagokkal kapcsolatos nemzetközi felmérés anyagát. December 9-én az MKE Zenei szekciójával közös, országos összejövetelt szerveztünk A szerzői jogok helyzete a zenei könyvtárakban címmel. Gócza Julianna ismertette az IAML felmérést, és annak alapján összehasonlító elemzést adott a különböző országok szerzői jogi gyakorlatáról.
A nápolyi konferencián, a Public Libraries Branch ülésén A zenei könyvtárosok képzéséről folytatott vizsgálatát Mari Itoh, a Tokiói Egyetem tanára értékelte ki. Ennek az ülésnek köszönhető, hogy 2008. szeptember 7-én együttműködési megállapodást kötött a IAML UK and Ireland Branch és a IAML Hungarian National Branch. Az együttműködés célja a zenei könyvtáros képzés fellendítése Magyarországon, az angol tapasztalatok megismerése és adaptálása a magyar körülményekre. A program első felében két fő tanulmányúton vesz részt az Egyesült Királyságban, részt vesz egy szemináriumon a Birmingham-i Konzervatóriumban, 2009 májusában. A közös program második részében könyvtárlátogatást és konzultációt szervezünk Budapesten két angol kolléga részvételével, majd Egerben szemináriumot rendezünk. Ennek tervezett időpontja: 2010. márciusa. A programot az NCA Magyarországi Civil Szervezetek nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének támogatására kiírt pályázaton nyert támogatásból valósítjuk meg.
2008-ban is eljuttattuk a magyar zenei szakirodalom jegyzéket a Fontes Artis Musicae: „Recent publications in music” rovata számára. Ez az összeállítás az MTA Zenetudományi Intézetének Könyvtárában készül.

A Magyar Zenei Tanács tagjaként szervezetünk figyelemmel kísérte a zenei élet főbb tendenciáit és egyben képviselte a zenei könyvtárak érdekeit. Kitűntetési javaslatait továbbította a Magyar Zenei Tanács elnökségének, továbbá az NKA Zenei Kollégiumába is jelölt delegátust.


Programok, rendezvények
Közgyűlésünket a FSZEK Zenei Gyűjteményében tartottuk 2008. február 20-án. A közgyűlés hivatalos programja mellett fontos napirendi pont volt a konzorcium felállítása a RILM és Grove Music online adatbázisok közös előfizetése céljából.
Második összejövetelünket az Országos Idegennyelvű Könyvtárban tartottuk szeptember 17-én. Főbb napirendi pontok voltak: az AIBM konferencia hírei, pályázataink helyzete valamint az R projektek ügye.
Egyesületünk elnöke december 9-én mindkét szervezet tagságának részvételével tartott beszámolót az AIBM Nápolyban tartott konferenciájáról. Előadásában kiemelt hangsúlyt kapott a Copyright Committee felmérése. A szerzői jogok helyzete a zenei könyvtárakban című előadás az Országos Idegennyelvű Könyvtárban hangzott el.
A szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár Zeneműtára megalakulásának 35. évfordulóját ünnepelte decemberben. A jubileumi rendezvényen a Magyar Nemzeti Csoport elnöke két témában is tartott előadást.


Vendégeink
Egyesületünk folyamatos kapcsolatban áll az AIBM nemzeti és szakmai ágazataival és az R projektek munkatársaival. Az elmúlt évben vendégünk volt Nebraskaból Carolyn Down, az Osló-i nemzeti könyvtárból Inger Johanne Christiansen, aki jelenleg az IAML Audio-Visual Materials Commission vezetője. Könyvtárlátogatásokat (FSZEK Zenei Gyűjtemény, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára, OSZK Zeneműtára) és kulturális programokat szerveztünk számukra, amelyek sok érdekes szakmai kérdés megbeszélésére is alkalmat adtak.


Gazdasági tevékenység
Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport tevékenységét a tagdíjakból, NKA és NCA pályázati támogatásból és az SZJA 1 %-os felajánlásból kapott összeg felhasználásával valósította meg. A pályázati támogatások tették lehetővé, hogy szakmai terveinket megvalósítsuk, illetve év közben új tervet dolgozzunk ki, nemzetközi együttműködéssel szélesítve szakmai kereteinket.


A jelentést az AIBM Magyar Nemzeti Csoport 2009. április 15-én tartott közgyűlése elfogadta.

Budapest, 2009. április 15.

Gócza Gyuláné Turcsányi Julianna
elnök


Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete