ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

Közhasznúsági jelentés a
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport
tevékenységéről
2007

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport - rövid nevén: AIBM Magyar Nemzeti Csoport a magyarországi zenei könyvtárak, dokumentációs központok, archívumok és magánszemélyek országos hatókörű közhasznú egyesülete. Tagjai: 10 zenei gyűjtemény (könyvtár, archívum) 2 egyéni és 1 tiszteletbeli tag. A szervezet munkájával, magatartásával a zenei kulturális örökség megóvását, fejlesztését, a zenei gyűjteményekkel kapcsolatos gyakorlati és elméleti tevékenységet, valamint a kutatást és a szakmai továbbképzést kívánja szolgálni.

Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport az elmúlt időszakban kitűzött céljainak megfelelően tevékenykedett. Első közhasznúsági jelentését 2007 májusában tette közzé.

A beszámolási időszakban a szervezet 3 alkalommal hívta össze tagjait, a vezetőség 4 ülést tartott. Az alábbi főbb területeken tevékenykedtünk:

 1. Elkészíttettük alapszabályunk angol nyelvű fordítását és elküldtük a nemzetközi szervezet főtitkárának. Ezzel minden formális feltételt teljesítettünk ahhoz, hogy az AIBM-nek hivatalos nemzeti ágazatként legyünk tagjai.
 2. Figyelemmel kísértük az AIBM tevékenységét. Bekapcsolódtunk a hazánkat közvetlenül is érintő projektek munkájába, néhány munkabizottságba rendszeresen küldtük a magyar anyagokat: Copyright Committee, Outreach Committee.
 3. Elkészítettük a Magyar Nemzeti Csoport éves jelentését és a beszámolót az outreach tevékenységről. Mindkettő olvasható a szervezet kiadványaiban (Fontes Artis Musicae, IAML Newsletter, Outreach News).
 4. Az AIBM 2007-ben Ausztráliában, Sydneyben tartotta éves konferenciáját. A találkozón való részvétel érdekében két pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz. A Zenei Szakmai Kollégium megítélte a támogatást, azonban a döntés túl későn született. Egyesületünk elnöke alapvetően az AIBM Outreach Committee-hez benyújtott pályázati támogatás segítségével tudott részt venni a konferencián, de baráti segítségre és saját forrás felhasználására is szükség volt.
 5. Sydneyben az Outreach Committee ülésén a magyarországi zenei szolgáltatások helyzetéről hangzott el összefoglaló. Ez a reprezentatív felmérésen alapuló anyag Ruth Hellen alelnökasszony felkérésére készült.
 6. A nemzetközi segélyező program, azaz az outreach tevékenységnek köszönhetően egyesületünk jelentős mennyiségű CD-t, kottát és könyvet gyűjtött össze dokumentum-elosztó központjában. Tagjaink több alkalommal válogathattak az adományokból.
 7. Mint minden évben, 2007-ben is eljuttatuk a magyar zenei szakrodalmat tartalmazó jegyzéket a Fontes Artis Musicae: Recent publications in music rovata számára. Ez az összeállítás az MTA Zenetudományi Intézetének Könyvtárában készül.
 8. Magyarország évek óta csak részben vesz részt a nemzetközi zenei repertóriumok munkájában. RILM adatszolgáltatásunk nem megfelelő színvonalú, a RISM munkák pedig szünetelnek. Tekintettel arra, hogy rajtunk múlik a magyar zenei szakirodalom jelenléte a nemzetközi forrásokban, igen fontosnak tartjuk a kérdés megnyugtató megoldását. Vezetőségünk tárgyalást folytatott a minisztériumban, valamint tárgyalásokat kezdeményezett a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság vezetőségével. A Sydney-i konferencián sikerült beszélni a RILM főszerkesztőjével, aki támogatásáról biztosította a magyar RILM Bizottságot és segítségét ígérte ahhoz, hogy Magyarország be tudjon kapcsolódni az adatszolgáltatásba.
 9. A szervezet tagjai folyamatos kapcsolatban állnak az AIBM nemzeti és szakmai ágazataival és az R projektek munkatársaival. Az elmúlt időszakban két fontos vendégünk volt, Ruth Hellen AIBM alelnök és André Balog a RILM Központ munkatársa. Mindketten turistaként látogattak Magyarországra, de időt szakítottak néhány szakmai kérdés megbeszélésére is.
 10. A Magyar Zenei Tanács tagjaként szervezetünk figyelemmel kísérte a zenei élet főbb tendenciáit és egyben képviselte a zenei könyvtárak érdekeit.
 11. Együttműködési megállapodást kötöttünk az MKE Zenei Könyvtáros Szervezetével. A megállapodás értelmében kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, összehangoljuk programjainkat, és közös honlapot működtetünk.
 12. Zenei könyvtári tanfolyam akkreditáltatását tervezzük, hogy kollégáink a 7 éves továbbképzési program keretében választhassanak zenei könyvtári képzést is. A képzési forma megindítása érdekében tárgyalásokat kezdeményeztünk az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet vezetőjével.
 13. Az egyesület tevékenységének (hazai és nemzetközi) szakmai eredményeiről tájékoztattuk tagságunkat.
Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport tevékenységét a tagdíjakból látta el. A jövőben terveink megvalósításához már lesz lehetőségünk pályázati támogatás és az SZJA 1 %-os felajánlások igénybevételére is.

Bevételek és kiadások 2007
Bevételek 2007 Kiadások  
Maradvány/áthozat 165.000 nemzetközi tagdíj 113.000
Tagdíjak 205.000 MZT tagdíj 10.000
    Fordítás 20.000
    Számviteli szolgáltatások 63.000
    bankköltség 35.000
    postaköltség, egyéb 25.000
Összesen: 370.000   266.000


A jelentést február 20-án a közgyűlés elfogadta.

Budapest, 2008. február 22.

Gócza Gyuláné Turcsányi Julianna
elnök


Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete