ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2006

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport - rövid nevén: AIBM Magyar Nemzeti Csoport - országos hatókörű közhasznú egyesület. A magyarországi zenei könyvtárak, dokumentációs központok, archívumok és magánszemélyek olyan szervezete, amely munkájával, magatartásával a zenei kulturális örökség megóvását, fejlesztését, valamint a zenei gyűjteményekkel kapcsolatos gyakorlati és elméleti tevékenységet valamint a kutatást, szakmai továbbképzést kívánja szolgálni.
Az alapszabály szerint az egyesület célja, hogy

 • részt vegyen a hazai zenei könyvtárpolitika alakításában;
 • képviselje a magyar zenei gyűjtemények szakmai érdekeit;
 • gyarapítsa tagjai szakmai ismereteit, foglaljon állást és vegyen részt zenei könyvtárosok, gyűjteménygondozók képzésében és továbbképzésében;
 • támogassa és előmozdítsa a zenei könyvtártudományi és dokumentációs központok nemzetközi együttműködését a tudományos kutatások segítésével és a tudományos eredmények cseréjével;
 • közvetítse a külföldi eredményeket és szorgalmazza a felhasználható tapasztalatok alkalmazását;
 • részt vegyen a területén folyó nemzetközi kutatásokban, programokban;
 • előmozdítsa és ápolja az együttműködést külföldi szervezetekkel, különös tekintettel az Európai Unió tagországainak zenei gyűjteményeire;
 • segítse és biztosítsa Magyarország részvételét az AIBM nemzetközi együttműködést szorgalmazó és igénylő programjaiban.
 • Az AIBM Magyar Nemzeti Csoportot 2005. november 21-én vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság, 10 intézményi és 2 egyéni taggal.
  A szervezet az elmúlt időszakban kitűzött céljainak megfelelően tevékenykedett. Három alkalommal hívta össze tagjait, a vezetőség hat ülést tartott.
  Az egyesület 2006-ban az alábbi főbb területeken tevékenykedett:
  1. Megalakította hivatalos szervezetét, eleget tett az ezzel kapcsolatos adminisztrációs követelményeknek.
  2. Figyelemmel kísérte az AIBM tevékenységét. Három munkabizottság munkájához küldött rendszeresen anyagokat: IAML Toolbox, Copyright Committee, Outreach Committee. Sajnos a nemzetközi szervezet éves konferenciáján Göteborgban - anyagi forrás hiányában -senki nem vehetett részt. Elkészítettük és e-mailben küldtük el a Magyar Nemzeti Csoport éves jelentését, külön beszámolót küldtünk az outreach tevékenységről.
  3. A nemzetközi segélyező program, azaz az outreach tevékenységnek köszönhetően az egyesülethez érkező adományok elosztására dokumentum-elosztó központot hozott létre. Három nagyobb ajándékcsomagot fogadott a szervezet: Zürichből, Manchesterből és Londonból. Megszervezte a mintegy 900 db CD elosztását. Több hazai akcióról is beszámolhatunk. Több könyvtárunk főként kotta- és könyvajándékokat küldött Erdélybe: Kolozsvárra, Csíkszeredába és Marosvásárhelyre.
  4. A Fontes Artis Musicae: Recent publications in music rovata számára elküldtük a magyar anyagot.
  5. Magyarország évek óta nem, illetve csak részben vesz részt a nemzetközi zenei repertóriumok összeállításában. RILM adatszolgáltatásunk nem megfelelő színvonalú, a RISM munkák pedig évek óta szünetelnek. Megoldást keresve erre a zenei és könyvtári hírünket egyaránt érintő problémára, vezetőségünk tárgyalást kezdeményezett a minisztériumban és további, szélesebb körű tárgyalásokra készül.
  6. Kapcsolatot tartott hasonló külföldi egyesületekkel, elősegítette a nemzetközi tapasztalatcserét.
  7. A Magyar Zenei Tanács tagjaként figyelemmel kísérte a zenei élet főbb tendenciáit és egyben képviselte a zenei könyvtárak érdekeit.
  8. Tájékoztatta tagságát az egyesület tevékenységének (hazai és nemzetközi) szakmai eredményeiről.
  Az AIBM Magyar Nemzeti Csoport tevékenységét a tagdíjakból látta el. A jövőben terveink megvalósításához már lesz lehetőségünk pályázati támogatás igénybevételére is.

  Bevételek és kiadások 2005. december - 2006
  Bevételek 2005/2006 Kiadások Forint
  Tagdíjak 400.000 nemzetközi tagdíj 110.000
      MZT tagdíj 5.000
      Alapítás költségei (ügyvédi díj, egyéb) 85.500
      OTP 28.800
      postaköltség, nyomtatványok 5.700
  Összesen: 400.000   235.000


  Budapest, 2007. április.
  Gócza Gyuláné, Turcsányi Julianna	dr. Sasváry Zoltánné Szepesi Zsuzsanna
  		elnök						titkár
  
  


  Magyar Könyvtárosok Egyesülete
  Zenei Könyvtárosok Szervezete