ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux
AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT
Székhely: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
E-mail: aibmhugmail.com
Főlap          Hírek, események          Kronológia          Beszámolók          Alapszabály          Közhasznúsági jelentések          Tagok          Képzés, továbbképzés

AIBM Magyar Nemzeti Csoport
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport

Az Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux (AIBM), angol nevén International Association of Music Libraries and Documentation Centres (IAML) 1951-ben alakult az UNESCO támogatásával. A szervezet a zenei könyvtárak nemzetközi együttműködésének elősegítése, a szakma érdekeinek hatékony képviselete és támogatása céljából jött létre. Ma a világ 53 országából mintegy 2000 egyéni és testületi tagot számlál. A tagság magában foglalja a nagyobb zenei gyűjteményeket, a zenei és audiovizuális könyvtárosokat, a zenei archívumok kezelőit és dokumentációs szakembereit, a zenetudósokat, továbbá a zenei kiadókat és terjesztőket.

1955 óta minden évben más és más országban, a világ különböző pontjain konferenciát rendeznek. A találkozókon előadások, referátumok hangzanak el és komoly műhelymunka folyik. Emellett lehetőség van kötetlen beszélgetésekre, szakmai információk cseréjére.

Nemzeti ágazatok, szakmai tagozatok, szakbizottságok és munkacsoportok teremtik meg a munka szervezeti kereteit és vállalják a felelősséget az éves programok, a különböző tervek megvalósításáért.

Az AIBM nagy nemzetközi projekteket irányít, melyek célja a zenei szakirodalom kurrens és retrospektív számbavétele, valamint a nemzetközi zenei információszolgáltatás összehangolása. E munkafolyamatok eredményei a zenei szakemberek számára nélkülözhetetlen tájékoztatási eszközökben (RILM, RISM, RIPM, RIdIM) testesülnek meg. A szervezetről bővebb információt a www.iaml.info honlapon lehet találni.

Magyarországon elsőként Pethes Iván ismerte fel az AIBM jelentőségét. Már igen korán, 1963-ban bekapcsolódott a nemzetközi szervezet munkájába és mindent elkövetett a magyar részvétel hivatalos kereteinek megteremtéséért. 1971-ben az Országos Könyvtárügyi Tanács felügyelete alatt jött létre a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Bizottsága. A bizottság a legfontosabb magyar zenei könyvtárakat reprezentálta, tagjai nagy aktivitással vettek részt az u.n. „R” projektek tevékenységében. A könyvtárak a szervezet lapjával, a Fontes Artis Musicae előfizetésével tettek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek. A Magyar Nemzeti Bizottság munkájához kezdetben a minisztérium hathatós segítséget nyújtott. Lehetőséget biztosított arra is, hogy legalább egy-két magyar delegátus jelen lehessen az éves konferenciákon.
A rendszerváltás után csökkent az állam szerepe. A könyvtárak nem találtak megfelelő forrást és támogatást a nemzetközi projektekben való részvételre, a rendszeres adatszolgáltatásra és a konferenciákon való részvételre. Az anyagi támogatások jelentős visszaesése miatt több tagkönyvtár lemondott a Fontes előfizetéséről, melynek következtében nemzetközi szervezeti tagságuk is megszűnt. Míg 1989-ben 16 magyar könyvtár volt tagja az AIBM-nek, addig ez a szám a kilencvenes évek végén 7-re esett vissza! Csupán kitartó tájékoztató és szétsugárzó munka eredményeképpen sikerült újjászervezni a nemzeti bizottságot.

2005 novemberében hivatalosan, önálló közhasznú egyesületként alakult újjá a nemzetközi szervezet magyar tagozata, Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport néven. Rövid nevünket a francia rövidítés felhasználásával alakítottuk ki: AIBM Magyar Nemzeti Csoport.
A szervezet célja, hogy munkájával elősegítse Magyarország részvételét az AIBM nemzetközi együttműködést szorgalmazó és igénylő programjaiban. Vállalt feladataival a zenei kulturális örökség megóvását, fejlesztését, a zenei gyűjteményekkel kapcsolatos gyakorlati és elméleti tevékenységet valamint a kutatást, szakmai továbbképzést kívánja szolgálni.

Programjaink fő támogatója:


Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Zenei Könyvtárosok Szervezete