2019. december 9.
hétfő,  Natália


Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés
Beiratkozás      Kölcsönzés      Hosszabbítás      Előjegyzés

Beiratkozás

Belépési nyilatkozat letöltése

Az Olvasó kötelességei

Könyvtári olvasójegy váltásához a következő dokumentumok szükségesek:
 • Személyi igazolvány vagy 2001. január 1. után kiadott gépjárművezetői engedély, lakcímkártya, nem magyar állampolgárok számára útlevél vagy tartózkodási engedély.

 • Hallgatóknak érvényesített diákigazolvány (vagy iskolalátogatási igazolás).

 • A debreceni középiskolákban tanulóknak a fentieken túl a könyvtárban rendszeresített kezességvállalói nyilatkozat.

 • Kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat.

Beiratkozni csak az esetleges korábbi könyv-, és pénztartozás rendezése után lehet.

Az olvasójegy csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes és másra át nem ruházható.

Az olvasójegy típusát az olvasó Debreceni Egyetemhez fűződő jogviszonya alapján határozzuk meg. A váltott olvasójegy típusa, a hozzá kapcsolódó jogosultságok,és a beiratkozási díj ennek függvényében változik.

Olvasójegy-díjak

A megváltott olvasójegy és olvasótermi jegy a DEENK valamennyi egységében érvényes.
Javasoljuk, hogy az olvasójegy váltásakor elsőként az Ön által leggyakrabban használt könyvtárat keresse fel.


Kölcsönzés
 • A könyvtárból névre szóló érvényes olvasójeggyel, személyesen lehet kölcsönözni. Az olvasójegy fényképes igazolvánnyal együtt érvényes, másra át nem ruházható.
  Az elveszett olvasójegy pótlása 500 Ft.

 • Az olvasó a kölcsönvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik és köteles azokat minden rongálódástól megóvni. Az elveszett, megrongált dokumentumot pótolni kell vagy kártérítést kell fizetni, melynek mértéke nem a dokumentum beszerzési, hanem annak gyűjteményi értékétől függ.

 • Ugyanabból a műből egy olvasónál csak egy példány lehet.

 • Az olvasó adataiban történt változást, az olvasójegy elvesztését és a személyigazolvány cseréjét a könyvtár felé jelezni kell. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár letiltja.

 • Az olvasójegy a tanév végéig érvényes. Meghosszabbítása csak úgy lehetséges, ha könyvtartozás és bírság nem terheli.

 • A raktárban elhelyezett dokumentumok (hangkazetták, hanglemezek, kották és a Gulyás György hagyaték) kérőlappal kérhetők, amelyet az egyes szinteken szolgálatot teljesítő tájékoztató könyvtárosnak vagy a kölcsönzésben lehet leadni.

 • A dokumentum helyrajzi száma és egyéb adatai a számítógépes katalógusban (OPAC) vagy a cédulakatalógusban találhatók meg. A saját állományunkban nem fellelhető műveket budapesti vagy vidéki könyvtárakból szerezzük be olvasóink számára könyvtárközi kölcsönzéssel.

 • A kölcsönzés határideje a lejárat előtt személyesen, telefonon vagy e-mailben hosszabbítható meg abban a könyvtári egységben, ahonnan a könyvet kikölcsönözték.

 • A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak késedelmi díjat kell fizetnie.
  A késedelmi díj rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető.

 • Amennyiben a dokumentumra előjegyzés érkezett, az nem hosszabbítható meg. A mások által kölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető. A dokumentumokra csak személyesen kérhető előjegyzés. Díja 100 Ft/dokumentum.

 • A tanulmányok befejezésével illetve megszakításakor a Könyvtár „köröző” lapon igazolja a tartozások rendezését. Fennálló tartozás esetén a Tanulmányi Hivatal a diploma vagy egyéb hivatalos okmány kiadását felfüggeszti a hallgató számára.


 • Elérhetőség:

  Telefonon: 52/518-600/62869
  E-mailben: mediatar@lib.unideb.hu

  Médiatári dokumentumok kölcsönzése:

  Dokumentumtípus Helyrajzi szám betűjele Kölcsönözheti:
  Hangkazetták A.MK, A/K.MK, K.MK Külsős olvasók: 5 db-ot 2 hétre vihet, 1x hosszabbíthat
  DE polgárok: 12 db-ot 2 hétre vihet, 1x hosszabbíthat
  DE oktatók: 20 db-ot 2 hétre vihet, 1x hosszabbíthat
  Hanglemezek A.LP, AK.LP, K.LP
  Zenei CD-k K.HCD
  Hangoskönyvek K.HCD
  Kották A.Z Külsős olvasók: 5 db-ot 1 hónapra vihet, 5x hosszabbíthat
  DE polgárok: 12 db-ot 1 hónapra vihet, 5x hosszabbíthat
  DE oktatók: 20 db-ot 1 hónapra vihet, 5x hosszabbíthat
  K.Z Külsős olvasók: nem viheti, csak helyben használhatja
  DE polgárok: 12 db-ot 1 hónapra vihet, 1x hosszabbíthat
  DE oktatók: 20 db-ot 1 hónapra vihet, 1x hosszabbíthat
  R.Z Kizárólag a Konzervatórium oktatói vihetnek belőle oktatási órán való szemléltetés céljára egyedi elbírálás szerint
  Videokazetták V Minden Pártoló tagsággal rendelkező olvasó viheti: 5db-ot 1 hétre, 1x hosszabbíthat
  „Bölcsész” videokazetták „Sorszám”/2002 BTK hallgatók és oktatók valamint minden Pártoló tagsággal rendelkező olvasó viheti: 5db-ot 1 hétre, 1x hosszabbíthat
  DVD-k DVD Minden Pártoló tagsággal rendelkező olvasó viheti: 5db-ot 1 hétre, 1x hosszabbíthat
  Minden beiratkozott egyetemi polgár (kutató, oktató, dolgozó és hallgató) viheti: 1db-ot 1 napra tanulási, oktatási vagy kutatási célból
  Fejhallgató - Minden olvasó adott napra 1 db-ot helyben használatra kölcsönözhet

  Késedelmi díjak:
  CD, kazetta, bakelit lemez és kotta: 50 Ft/nap/dokumentum
  DVD és videokazetta: 120 Ft/nap/film

  Kölcsönzésre vonatkozó szabályok:

  Az olvasójegy másra át nem ruházható! Az olvasójegy tulajdonosa felel az olvasójegyen lévő összes tartozásért.

  A kikölcsönzött dokumentumok megrongálása (szöveg aláhúzása, lapok kitépése, stb.) esetén a pótlás vagy a javíttatás költsége az olvasót terheli.

  Nem kölcsönözhetô művek
  A muzeális értékű, az állományvédelmi szempontok alapján nem kölcsönözhetôvé nyilvánított zenei hanganyag és kotta, valamint a Gulyás György hagyaték dokumentumai.

  Hosszabbítás

  A kölcsönzés határideje a lejárat előtt személyesen, telefonon, e-mailben vagy önállóan a könyvtár webes katalógusán keresztül hosszabbítható.
  Ehhez az olvasójegy vonalkódszáma szükséges.
  A hosszabbítást kérő e-mailekre minden esetben válaszolunk!

  Az önálló hosszabbítás menete:
  1. Lépjen a könyvtár katalógusába,
   vagy media.lib.unideb.hu --> KATALÓGUS
  2. Kattintson az Olvasói adatok gombra, írja be olvasójegyének vonalkódját, jelszavát (első belépéskor az alapértelmezett jelszó a születésnap, tehát ha a születésnap január 31-én van: 0131).
  3. Kattintson a hosszabbítani kívánt könyv sorában a hosszabbítás gombra.
  4. Minden esetben ellenőrizze a lejárati dátumot, illetve olvassa el az Olvasói adatok fölött az esetleges hibaüzenetet.

  Amennyiben a dokumentumot más olvasó előjegyezte, az nem hosszabbítható.
  A késedelmi díj rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető.

  Telefonon: 52/518-600/62869
  E-mail: mediatar@lib.unideb.hu
  Előjegyzés

  A mások által kikölcsönzött dokumentumokra személyesen kérhető előjegyzés a kölcsönzésben.
  A dokumentumok beérkezéséről értesítést küldünk, és dokumentumonként 100 Ft előjegyzési díjat számolunk fel. Az előjegyzett dokumentumokat 1 héten belül veheti át az olvasó.
  Amennyiben az előjegyzett dokumentum még nem érkezett be, az előjegyzés visszamondható. Ha az előjegyzett dokumentumot már visszahozták, az előjegyzési díjat ki kell fizetni.
  Az utolsó módosítás ideje: 
  2015.05.28.
  Intranet Kapcsolat Egyetem Debrecen Neptun webm@ster