2019. december 9.
hétfő,  Natália


BemutatkozásAz Egyetemi Könyvtár gyűjtőköre 1952-től kottákkal is bővült, ettől az időponttól számíthatjuk tehát a Könyvtár kiemelkedő értéket képviselő zenei különgyűjteményének megalapozását.

A mára már mintegy százezer kötetet tartalmazó kottatár az új kiadású kották mellett - Hankiss János professzor áldozatos gyűjtőmunkájának köszönhetően - egy olyan, a 19. században, ill. a 20. század elején megjelentetett régi kottagyűjteményt is magába foglal, melyek között nagy zeneszerzők jelentős műveinek első kiadásai is megtalálhatók. Muzeális értéket képviselnek az 1820-as években Diabelli által kiadott, merített papírra, kőnyomatos technikával készült kottáink éppúgy, mint az 1800-as évek második felében, a Ricordi kiadó által megjelentetett kották. Védett állományként kezeljük Gulyás György karnagy hagyatékának dokumentumait is.

A kották mellé az évtizedek folyamán (1956-tól) rendkívül értékes külföldi és hazai kiadású hanganyag-gyűjteménnyel gazdagította zenei gyűjteményét könyvtárunk, 1987-től pedig a Zeneműtár részesül a magyarországi hanglemezkiadás dokumentumainak köteles példányaiból is. Jelenleg hangtárunk már több mint 24.000 darabból áll, benne a muzeális értékű, 78-as fordulatszámú régi művészlemezektől (pl. Alfred Cortot, Arturo Toscanini egykori felvételei) a bakelitlemezeken és hangkazettákon keresztül a legújabb kiadású külföldi és magyar CD-lemezekig, minden hanghordozó-típus széles választékával várjuk látogatóinkat.

Gyűjteményünk széles és átfogó képet nyújt a zeneirodalom egészéről, az egyes zenetörténeti korszakok, stílusirányzatok legjelentősebb képviselőiről. Évezredek zenéjével ismerkedhetnek meg itt: az antik zenétől a kortárs szerzők műveiig, tematikailag a gyűjtemény zömét kitevő komolyzenei felvételektől a szépirodalmi, archív, könnyűzenei, népzene, jazz, stb. hangdokumentumokig.

A közelmúltban Bach, Mozart és Wagner műveinek összkiadásával és egy 168 CD-s jazztörténeti kollekcióval gazdagodott gyűjteményünk.

A Zeneműtár 2005 végéig a volt Egyetemi Templomban működött, majd 2006. januárja óta az újonnan épült Kenézy Élettudományi Könyvtár földszintjén nyert elhelyezést Zenemű- és Médiatár néven, ahol a gazdag zenei gyűjtemény használata kiegészül a zenei, művészeti folyóiratok helyben olvasásának s a gondosan válogatott kézikönyvtár tanulmányozásának lehetőségével, jó feltételeket teremtve a tudományos kutatómunkához is. Az olvasói térben 6 csatornás technikai berendezés a művek helyben hallgatását, a videoterem filmek megtekintését és videós egyetemi szemináriumok megtartását teszi lehetővé. A zenei vonatkozású CD-ROM-ok helyi használata, a Zeneműtár dolgozói által épített hanganyag-, film- és kottaadatbázisok (köztük a multimédia jellegű, CD-adatbázis) egyaránt hozzájárulnak az olvasói igények mind korszerűbb kielégítéséhez s a kutatói tevékenység támogatásához.

A Zenemű- és Médiatár elsődleges feladatának tekinti a széleskörű zenei művelődés iránti igény kielégítését, a zenei oktatás és nevelés, valamint a zenekutatás segítését, a muzsikusok, színházi énekesek és kórustagok zeneművekkel való ellátását, de video-, DVD- és könnyűzenei felvételei által segíteni szeretné olvasóit szabadidejük értékes és hasznos eltöltésében is.

Rendezvényeivel - kamarakiállításaival, előadás-sorozataival, hangversenyeivel - mindenek előtt a komolyzene, a jazz, a magyar népzene és a kortárs magyar irodalom hazai és határon túli értékeit kívánja népszerűsíteni. Megszerveztük a Jazzbarátok Körét (http://jazzbaratdebr.freeblog.hu), amelynek tagjai 2 hetente szerda esténként találkoznak a Galéria Cafe-ban.Az utolsó módosítás ideje: 
2008.06.05.
Intranet Kapcsolat Egyetem Debrecen Neptun webm@ster